Category Archives: Bảo mật tổng đài IP PBX

Các vấn đề về tổng đài điện thoại PBX Asterisk, cài đặt tổng đài điện thoại PBX Asterisk, cấu hình tổng đài điện thoại PBX Asterisk, bảo mật tổng đài điện thoại PBX Asterisk, tấn công tổng đài điện thoại PBX Asterisk, hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại PBX Asterisk

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix Khi cài đặt Elastix có một số dịch vụ được cài mặc định mà bạn chẳng bao giờ cần dùng đến. Vì vậy có thể kiểm tra và tắt … Continue reading

Posted in Bảo mật tổng đài IP PBX, Security | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vấn đề bảo mật trong hệ thống VoIP

Vấn đề bảo mật trong hệ thống VoIP Có hàng nghìn công ty trên khắp thế giới sử dụng VoIP làm công cụ giao tiếp chính. Có thể tích hợp điện thoại và hệ thống xử lý dữ liệu, thông … Continue reading

Posted in Bảo mật tổng đài IP PBX, Quản trị mạng, Security | Tagged , , , , , | Leave a comment