Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP

Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP

Vì những lý do khác nhau nên WinXP vẫn còn xuất hiện ở đâu đó trong các doanh nghiệp hoặc cá nhân mặc dù Microsoft đã ngừng hỗ trợ. Nhưng rắc rối sẽ gặp phải khi bạn muốn cài các phần mềm yêu cầu có Dotnet 4.0 vì mặc định windows XP không cho phép cài.

Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP

Vẫn chưa muốn nâng cấp lên Windows10, windows7… thì bạn làm như sau:

 

Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

This entry was posted in Internet - Office, Phần cứng and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *