Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Đầu tiên là download và cài đặt X-Lite

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong Account Settings…

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 1

Và điền thông tin User2 đã đăng ký trên tổng đài. User2 có số máy lẻ là 1001 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 2

Khi đã đăng ký thành công.

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 3

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone X-Lite

Bài viết cùng chủ đề

 1. Đổi nhạc chuông cho điện thoại IP GrandStream
 2. Chuyển điện thoại IP sang chế độ đăng nhập (Public Mode)
 3. Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream
 4. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam
 5. Reset tài khoản admin elastix
 6. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper
 7. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite
 8. Xây dựng hệ thống hàng đợi - Queue trong tổng đài Elastix
 9. Tạo số máy lẻ trên Elastix và thực hiện cuộc gọi nội bộ
 10. Hướng dẫn cài đặt tổng đài Elastix
 11. Cài đặt tổng đài Asterisk
 12. Tổng đài Asterisk
Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

This entry was posted in Tổng đài điện thoại IP PBX and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *