Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Posted by: | Posted on: July 2, 2015
Dang ky so may le tren Softphone X-lite 3

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Đầu tiên là download và cài đặt X-Lite

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong Account Settings…

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 1

Và điền thông tin User2 đã đăng ký trên tổng đài. User2 có số máy lẻ là 1001 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 2

Khi đã đăng ký thành công.

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 3

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone X-Lite

Bài viết cùng chủ đề

 1. Đổi nhạc chuông cho điện thoại IP GrandStream
 2. Chuyển điện thoại IP sang chế độ đăng nhập (Public Mode)
 3. Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream
 4. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam
 5. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper
 6. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite
 7. Xây dựng hệ thống hàng đợi - Queue trong tổng đài Elastix
 8. Tạo số máy lẻ trên Elastix và thực hiện cuộc gọi nội bộ
 9. Hướng dẫn cài đặt tổng đài Elastix
 10. Cài đặt tổng đài Asterisk
 11. Tổng đài Asterisk
 12. Reset tài khoản admin elastix
Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

One Comment to Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

 1. […] vậy, bằng bất cứ hình thức nào (email, tin nhắn, gọi điện…), chúng ta không cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm […]

Leave a Reply