Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper

Posted by: | Posted on: July 3, 2015
Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 4

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone ZoiperĐầu tiên là download và cài đặt Zoiper

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ bằng cách vào Create a new account

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 1

Chọn giao thức là SIP

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 2

Và điền thông tin User3 đã đăng ký trên tổng đài. User3 có số máy lẻ là 1002 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 3

Khi đã đăng ký thành công ta sẽ thấy trạng thái Registered

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 4

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone Zoiper

Bài viết cùng chủ đề

 1. Đổi nhạc chuông cho điện thoại IP GrandStream
 2. Chuyển điện thoại IP sang chế độ đăng nhập (Public Mode)
 3. Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream
 4. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam
 5. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper
 6. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite
 7. Xây dựng hệ thống hàng đợi - Queue trong tổng đài Elastix
 8. Tạo số máy lẻ trên Elastix và thực hiện cuộc gọi nội bộ
 9. Hướng dẫn cài đặt tổng đài Elastix
 10. Cài đặt tổng đài Asterisk
 11. Tổng đài Asterisk
 12. Reset tài khoản admin elastix
Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

Leave a Reply