Category Archives: Linux

Hệ điều hành Linux

Demo khai thác và fix lổ hổng MS12-020

Demo khai thác và fix lổ hổng MS12-020 Lỗ hổng bảo mật này cho phép hacker từ xa có thể làm tê liệt hoàn toàn máy tính bằng cách cài đặt các mã độc khi máy tính có mở dịch … Continue reading

Posted in Linux, Security | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cài đặt WHM cPanel trên CentOS 6.7

1. Cài đặt WHM cPanel trên CentOS 6.7 # yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib* # yum install libexi* libjpe* libpng* gifl* freetype curl curl-* xmlrpc # yum upgrade kernel* # yum update # cd /home … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Leave a comment

SSH (Secure Shell)

SSH (Secure Shell)   SSH (Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng từ xa một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Các công cụ … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , , , | Leave a comment