Category Archives: Remote Desktop Services

Remote Desktop Services, giải pháp Virtual Desktop Infrastructure

Publish a RemoteApp Program

Publish a RemoteApp Program (RDS Publishing) Xem thêm bài giới thiệu về Terminal Service RemoteApp và ưu điểm của nó. 1. Cài đặt Publish a RemoteApp Program Mở Server Manager –> Add roles and features Before You Begin: Next Installation … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services, Windows Server 2012 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Terminal Service RemoteApp

Terminal Service RemoteApp Terminal Service RemoteApp là gì? Nhiều nhà cung cấp phần mềm đã thử nghiệm cung cấp các dịch vụ hosting. Ý tưởng cơ bản nằm sau kiến trúc các dịch vụ này là một tổ chức không … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mở nhiều phiên Remote Desktop trên Windows 7

Mở nhiều phiên Remote Desktop trên Windows 7 Mặc định, bạn chỉ có thể kết nối 1 phiên làm việc tới Windows 7, để mở nhiều phiên Remote Desktop hơn, bạn làm như sau: Download file Mở nhiều phiên Remote … Continue reading

Posted in Phần cứng, Remote Desktop Services | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tổng quan về Remote Desktop Services

Giải pháp Virtual Desktop Infrastructure trên Windows Server 2012 (VDI)   Tổng quan về Remote Desktop Services   Remote Desktop Services tăng tốc và mở rộng máy tính để bàn và triển khai ứng dụng trên mọi thiết bị, nâng … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services | Tagged , , , , | Leave a comment