Active Directory

now browsing by category

Active Directory

 
Posted by: | Posted on: July 17, 2015

Cài đặt Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012

Hướng dẫn cấu hình Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012 R2

 
Chuẩn bị

  • Tên Server: DC1
  • Tên domain: blogtinhoc.edu.vn
  • Địa chỉ IP: 172.16.0.1/24

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012 1

Thực hiện

Mở Server Manager

Trên màn hình Dashboard –> Add roles and features

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012 2

Before You Begin: Next

Installation Type: Next

Server Selection: Next

Trong hộp thoại Select Server Roles chọn Active Directory Domain Services

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012

Features: Next

AD DS: Next

Comfirmation: Install

Sau khi cài xong, nhấn Close

Tiếp theo, nhấn vào Promote this server to a Domain Controller

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012 4

Deployment Configuration: Chọn Add a new forest. Gõ Root domain name theo ý bạn, ở đây là blogtinhoc.edu.vn

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012 5

Domain Controller Options: Giữ nguyên các giá trị mặc định, đặt mật khẩu cho DSRM, tiếp theo Next lên tiếp 4 lần để mặc định các thiết lập cho DNS, NetBIOS và đường dẫn AD DS database, log files và SYSVOL.

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012 6

Kiểm tra lại các thiết lập và nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, Server sẽ tự động khởi động lại, bạn đăng nhập và kiểm tra sẽ thấy AD DS và DNS Server đã được cài đặt

Cai dat Domain Controller va DNS Server tren Windows Server 2012 7

Xem chi tiết các bước thực hiện qua Video Cài đặt Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012

Content Protection by DMCA.com