Auto Update Windows 7

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: August 2, 2015

Tắt Windows Update trong Windows 10

Tat Windows Update trong Windows 10

Tắt Windows Update trong Windows 10

 

Tính năng Update của Windows giúp Windows của bạn cập nhật các bản vá lỗi (hotfix) để máy tính của bạn làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, vì lý do nào đó bạn không muốn dung chức năng này thì có thể tắt đi trong Windows 10 như sau.

Vào Start, gõ services.msc

Cửa sổ Services hiện lên, kéo xuống tìm Windows Update

Tat Windows Update trong Windows 10

Click đúp vào, cửa sổ Windows Update Properties hiện lên, trong Startup Type chọn Disable –> OK

Tat Windows Update trong Windows 10

Để kiểm tra, bạn vào Settings, chọn Check Update sẽ nhận được thông báo lỗi như sau

Tat Windows Update trong Windows 10

Như vậy đã thành công tắt Windows Update trên Windows 10.

Link download và Tạo USB cài đặt Windows 10 trên ổ cứng GPT

Content Protection by DMCA.com