Tag Archives: Auto Update Windows 7

Tắt Windows Update trong Windows 10

Tắt Windows Update trong Windows 10   Tính năng Update của Windows giúp Windows của bạn cập nhật các bản vá lỗi (hotfix) để máy tính của bạn làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, vì lý do nào đó bạn … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , | Leave a comment