Tag Archives: Backup Virtual Box

Backup và Restore điện thoại trên Genymotion

Backup và Restore điện thoại trên Genymotion   Khi cần cài máy tính hay giả lập Android sử dụng Genymotion trên một máy tính khác, bạn sẽ mất nhiều thời gian nếu như con “dế yêu ảo” của bạn đang … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , | Leave a comment