Tag Archives: Bao mat elastix

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix Khi cài đặt Elastix có một số dịch vụ được cài mặc định mà bạn chẳng bao giờ cần dùng đến. Vì vậy có thể kiểm tra và tắt … Continue reading

Posted in Bảo mật tổng đài IP PBX, Security | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vấn đề bảo mật trong hệ thống VoIP

Vấn đề bảo mật trong hệ thống VoIP Có hàng nghìn công ty trên khắp thế giới sử dụng VoIP làm công cụ giao tiếp chính. Có thể tích hợp điện thoại và hệ thống xử lý dữ liệu, thông … Continue reading

Posted in Bảo mật tổng đài IP PBX, Quản trị mạng, Security | Tagged , , , , , | Leave a comment