Tag Archives: bảo mật tổng đài VoIP

Vấn đề bảo mật trong hệ thống VoIP

Vấn đề bảo mật trong hệ thống VoIP Có hàng nghìn công ty trên khắp thế giới sử dụng VoIP làm công cụ giao tiếp chính. Có thể tích hợp điện thoại và hệ thống xử lý dữ liệu, thông … Continue reading

Posted in Bảo mật tổng đài IP PBX, Quản trị mạng, Security | Tagged , , , , , | Leave a comment