Tag Archives: boot usb macos

Tạo bộ cài đặt MacOS từ USB

Tạo bộ cài đặt MacOS từ USB Có thể sử dụng nhiều cách để tạo bộ cài đặt USB. Trước hết phải cần nguyên liệu chính là bộ cài. Môi trường tạo có thể sử dụng MacOS (Cách chính thống … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , , | 4 Comments