Tag Archives: cài đặt domain controller

Cài đặt Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012

Hướng dẫn cấu hình Domain Controller và DNS Server trên Windows Server 2012 R2   Chuẩn bị Tên Server: DC1 Tên domain: blogtinhoc.edu.vn Địa chỉ IP: 172.16.0.1/24 Thực hiện Mở Server Manager Trên màn hình Dashboard –> Add roles and … Continue reading

Posted in Active Directory | Tagged , , , , , | Leave a comment