Tag Archives: Cài đặt tổng đài AsteriskNOW

Cài đặt tổng đài Asterisk

Cài đặt tổng đài Asterisk Có nhiều cách để cài đặt Asterisk: – Asterisk là gì, điểm mạnh của Asterisk… đã được giới thiệu ở bài trước. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các cài đặt Asterisk. – Cài đặt … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , | Leave a comment