Tag Archives: Cài đặt tổng đài điện thoại

Xây dựng hệ thống hàng đợi – Queue trong tổng đài Elastix

Xây dựng hệ thống hàng đợi – Queue trong tổng đài Elastix   Queue là gì   Hàng đợi dùng để phân phối cuộc gọi tự động hoặc cung cấp cách xếp hàng các cuộc gọi vào cho tổng đài … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , | 6 Comments

Hướng dẫn cài đặt tổng đài Elastix

Hướng dẫn cài đặt tổng đài Elastix Elastix là phần mềm mã nguồn mở dùng để thiết lập truyền thông hợp nhất. Elastix là để kết hợp tất cả các lựa chọn thay thế thông tin liên lạc, có sẵn … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , | 2 Comments

Cài đặt tổng đài Asterisk

Cài đặt tổng đài Asterisk Có nhiều cách để cài đặt Asterisk: – Asterisk là gì, điểm mạnh của Asterisk… đã được giới thiệu ở bài trước. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các cài đặt Asterisk. – Cài đặt … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , | Leave a comment