cai dat win 8.1 bang usb

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: June 14, 2015

Hướng dẫn tạo USB chứa nhiều bộ cài Windows

Hướng dẫn tạo USB chứa nhiều bộ cài Windows

* Có 3 bước
– Chuẩn bị thư mục cài đặt
– Copy file ISO chứa bộ cài, chỉnh sửa file Menu.lst
– Format và chuẩn bị USB
* Bước 1
Download và giải nén RMPrepUSB_Portable

* Bước 2
– Download WinIso_Imdisk.zip
– Giải nén ra thư mục C:\USB
– Tạo thư mục ISO trong C:\USB
– Copy tất cả các file ISO của bộ Win muốn sử dụng (Ở đây ví dụ Win7 và Win8.1)
– Sửa lại tên file ISO theo ý (Windows_7_ultimate.iso và Win81.iso)
– Chỉnh sửa file Menu.lst (File này có trong thư mục WinIso_Imdisk), sửa tên trùng với tên file ISO. Mỗi hệ điều hành có 2 dòng là Install và Repair

Thay Windows 7 64-bit Enterprise Editio
thành Windows 7×86 Ultimate Edition
Thay en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_620201.iso
thành Windows_7_ultimate.iso

Chèn thêm Menu của Windows 8 và làm tương tự như trên
– Lưu lại

* Bước 3
– Cắm USB vào máy tính (tối thiểu 8Gb tương ứng với 2 bộ cài)
– Chạy RMPREPUSB
– Thiết lập các bước từ 1-5 như sau
Hướng dẫn tạo nhiều bộ cài Windows vào một USB 01
– Nhấn vào 6-Prepare Drive. Đợi chương trình copy tất cả dữ liệu trong thư mục C:\USB.
– Tiếp theo nhấn Install grub4dos để cài Grub4dos vào USB
==> Hoàn thành
Linkdown phần mềm
RMPrepUSB_Portable_v2.1.727.zip
– WINISO_ImDisk_32a.zip
Xem Video hướng dẫn chi tiết tại:

Content Protection by DMCA.com