Tag Archives: cau hinh DHCP Server

Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012

Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. Máy tính được cấu hình một … Continue reading

Posted in DHCP Server | Tagged , , , , | Leave a comment