Tag Archives: cloud desktop

Tổng quan về Remote Desktop Services

Giải pháp Virtual Desktop Infrastructure trên Windows Server 2012 (VDI)   Tổng quan về Remote Desktop Services   Remote Desktop Services tăng tốc và mở rộng máy tính để bàn và triển khai ứng dụng trên mọi thiết bị, nâng … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services | Tagged , , , , | Leave a comment