Tag Archives: Creating Free Email In own domain name

Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 2)

Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 2) 3. Quản trị email 3.1. Tạo mailbox Bây giờ bạn có thể tạo tới 1000 account, mỗi account 10 GB dung lượng. Nếu 1000 là chưa đủ, bạn có thể yêu … Continue reading

Posted in Email Services, Internet - Office | Tagged , , , , | Leave a comment

Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 1)

Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 1) Yandex được biết đến như là một google của Nga, công ty được thành lập năm 1997 và có rất nhiều dịch vụ tương tự như goolge như: Maps, mail, dịch … Continue reading

Posted in Email Services, Internet - Office | Tagged , , , , | Leave a comment