Đăng ký điện thoại GrandStream

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: July 30, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 02

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream

 

Điện thoại IP các hãng khác nhau sẽ có giao diện cấu hình khác nhau một chút, cùng hãng GrandStream thì tương đối giống nhau, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình trên điện thoại GrandStream GXP1610

Khi cắm điện thoại vào mạng bạn sẽ nhận được IP, đăng nhập IP này vào trình duyệt web để vào giao diện quản lý

Tài khoản mặc định ban đầu là admin\admin

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 01

Trong giao diện quản lý, bạn vào phần Accounts để cấu hình tài khoản và điền thông tin số máy lẻ User1 đã tạo trên tổng đài Elastix trước đó.

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 02

Trong đó:

  • Account Active: Yes để kích hoạt tài khoản
  • Account Name: Tên tài khoản
  • SIP Server: Địa chỉ IP của tổng đài
  • Outbound Proxy: Địa chỉ IP của tổng đài
  • Sip User ID: Số máy lẻ
  • Authenticate ID: Số máy lẻ
  • Authenticate Password: Mật khẩu

Khi đăng ký thành công, vào Status để kiểm tra trạng thái sẽ thấy thông báo SIP Registration là Yes và có màu xanh

Như vậy đã thành công Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream.

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 03

Có thể tham khảo cách đăng ký trên eyebeam, Zoiper, X-Lite

Content Protection by DMCA.com