Tag Archives: Đăng ký điện thoại GrandStream

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream   Điện thoại IP các hãng khác nhau sẽ có giao diện cấu hình khác nhau một chút, cùng hãng GrandStream thì tương đối giống nhau, bài viết này mình … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , | Leave a comment