Tag Archives: Đặt mật khẩu cho file word 2013

Đặt mật khẩu cho file word 2016

Đặt mật khẩu cho file word 2016   Bạn có một file word có nội dung quan trọng, bạn không muốn để người khác đọc được khi vô tình (hay cố ý) có nó, tốt hơn hết để an toàn … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , | Leave a comment