Đặt mật khẩu cho file word 2013

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: August 27, 2015

Đặt mật khẩu cho file word 2016

Dat mat khau cho file word 2016

Đặt mật khẩu cho file word 2016

 

Bạn có một file word có nội dung quan trọng, bạn không muốn để người khác đọc được khi vô tình (hay cố ý) có nó, tốt hơn hết để an toàn bạn nên thiết lập mật khẩu.

Đặt mật khẩu cho file word 2007, word 2010, word 2013, word 2016 (excel 2007, excel 2010, excel 2013, excel 2016) là như nhau, trong bài viết này mình sử dụng hình ảnh của word 2016.

Khi lưu file, bạn chọn Save (nếu lưu lại chọn Save as)

Trong cửa sổ để đặt tên và chọn đường dẫn lưu file, bạn nhấn vào Tool, chọn tiếp General Options

Dat mat khau cho file word 2013

Trong cửa sổ General Options, bạn nhập mật khẩu vào để lưu lại

Dat mat khau cho file word 2016

Trong đó

  • Password to open: Mật khẩu để mở file
  • Password to modify: Mật khẩu để chỉnh sửa

Sau khi nhấn OK, bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu một lần nữa.

Như vậy tài liệu của bạn đã được an toàn, chú ý quy tắc đặt mật khẩu đủ mạnh để tránh kẻ xấu có thể đoán được hoặc sử dụng các công cụ dò tìm mật khẩu.

Content Protection by DMCA.com