Category Archives: DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Server

Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012

Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. Máy tính được cấu hình một … Continue reading

Posted in DHCP Server | Tagged , , , , | Leave a comment