Tag Archives: dịch vụ trong elastix

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix

Tắt các dịch vụ không cần thiết trong hệ thống Elastix Khi cài đặt Elastix có một số dịch vụ được cài mặc định mà bạn chẳng bao giờ cần dùng đến. Vì vậy có thể kiểm tra và tắt … Continue reading

Posted in Bảo mật tổng đài IP PBX, Security | Tagged , , , , , , | Leave a comment