điện thoại nội bộ

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: July 30, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 02

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream

 

Điện thoại IP các hãng khác nhau sẽ có giao diện cấu hình khác nhau một chút, cùng hãng GrandStream thì tương đối giống nhau, bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình trên điện thoại GrandStream GXP1610

Khi cắm điện thoại vào mạng bạn sẽ nhận được IP, đăng nhập IP này vào trình duyệt web để vào giao diện quản lý

Tài khoản mặc định ban đầu là admin\admin

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 01

Trong giao diện quản lý, bạn vào phần Accounts để cấu hình tài khoản và điền thông tin số máy lẻ User1 đã tạo trên tổng đài Elastix trước đó.

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 02

Trong đó:

  • Account Active: Yes để kích hoạt tài khoản
  • Account Name: Tên tài khoản
  • SIP Server: Địa chỉ IP của tổng đài
  • Outbound Proxy: Địa chỉ IP của tổng đài
  • Sip User ID: Số máy lẻ
  • Authenticate ID: Số máy lẻ
  • Authenticate Password: Mật khẩu

Khi đăng ký thành công, vào Status để kiểm tra trạng thái sẽ thấy thông báo SIP Registration là Yes và có màu xanh

Như vậy đã thành công Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream.

Dang ky so may le tren dien thoai IP GrandStream 03

Có thể tham khảo cách đăng ký trên eyebeam, Zoiper, X-Lite

Content Protection by DMCA.com
Posted by: | Posted on: July 2, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 03

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam

Đầu tiên là download và cài đặt eyebeam

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong SIP Account Settings…

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 01

Và điền thông tin User1 đã đăng ký trên tổng đài. User1 có số máy lẻ là 1000 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 02

Khi đã đăng ký thành công.

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 03

Một số thiết lập khác trong Option như lựa chọn cho chương trình luôn ở trên cùng, khởi động cùng windows, xác nhận trước khi đóng…

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone eyebeam

 

 

Content Protection by DMCA.com
Posted by: | Posted on: July 3, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 4

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone ZoiperĐầu tiên là download và cài đặt Zoiper

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ bằng cách vào Create a new account

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 1

Chọn giao thức là SIP

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 2

Và điền thông tin User3 đã đăng ký trên tổng đài. User3 có số máy lẻ là 1002 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 3

Khi đã đăng ký thành công ta sẽ thấy trạng thái Registered

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 4

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone Zoiper

Content Protection by DMCA.com