Tag Archives: điện thoại nội bộ

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream

Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream   Điện thoại IP các hãng khác nhau sẽ có giao diện cấu hình khác nhau một chút, cùng hãng GrandStream thì tương đối giống nhau, bài viết này mình … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam Đầu tiên là download và cài đặt eyebeam Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong SIP Account Settings… Và điền thông tin User1 đã đăng ký trên tổng … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper Đầu tiên là download và cài đặt Zoiper Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ bằng cách vào Create a new account Chọn giao thức là SIP Và điền … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite Đầu tiên là download và cài đặt X-Lite Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong Account Settings… Và điền thông tin User2 đã đăng ký trên tổng đài. … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment