Dotnet 4

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: May 3, 2020

Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP

Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP

Vì những lý do khác nhau nên WinXP vẫn còn xuất hiện ở đâu đó trong các doanh nghiệp hoặc cá nhân mặc dù Microsoft đã ngừng hỗ trợ. Nhưng rắc rối sẽ gặp phải khi bạn muốn cài các phần mềm yêu cầu có Dotnet 4.0 vì mặc định windows XP không cho phép cài.

Vẫn chưa muốn nâng cấp lên Windows10, windows7… thì bạn làm như sau:

Content Protection by DMCA.com