Tag Archives: Dựng website wordpress lên Localhost

Bài 3. Các thành phần trong giao diện quản lý

Bài 3. Các thành phần cơ bản trong giao diện quản lý Mình giới thiệu qua 1 vài chức năng chính để các bạn “lấy đà” vọc nốt những phần còn lại nhé. Setting General Settings Site title: Tiêu đề … Continue reading

Posted in WordPress Cơ Bản | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bài 2. Các bước tạo Blog WordPress (P4)

Bài 2. Các bước tạo Blog WordPress (P4) 2.1. Tạo Blog trên WordPress.com 2.2. Tạo Blog tự Host (WordPress.org) 2.2.1. Cài đặt wordpress lên Hosting miễn phí 2.2.2. Dựng website wordpress lên Localhost 2.3. Đăng ký tên miền trả phí … Continue reading

Posted in WordPress Cơ Bản | Tagged , , , , , | Leave a comment

Bài 2. Các bước tạo Blog WordPress (P3)

Bài 2. Các bước tạo Blog WordPress (P3) 2.1. Tạo Blog trên WordPress.com 2.2. Tạo Blog tự Host (WordPress.org) 2.2.1. Cài đặt wordpress lên Hosting miễn phí 2.2.2. Dựng website wordpress lên Localhost Dựng lên Localhost để bạn test 1 … Continue reading

Posted in WordPress Cơ Bản | Tagged , , , , | Leave a comment