eyebeam

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: July 2, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 03

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam

Đầu tiên là download và cài đặt eyebeam

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong SIP Account Settings…

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 01

Và điền thông tin User1 đã đăng ký trên tổng đài. User1 có số máy lẻ là 1000 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 02

Khi đã đăng ký thành công.

Dang ky so may le tren Softphone eyebeam 03

Một số thiết lập khác trong Option như lựa chọn cho chương trình luôn ở trên cùng, khởi động cùng windows, xác nhận trước khi đóng…

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone eyebeam

 

 

Content Protection by DMCA.com