Tag Archives: eyebeam

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam Đầu tiên là download và cài đặt eyebeam Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong SIP Account Settings… Và điền thông tin User1 đã đăng ký trên tổng … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , , | Leave a comment