Tag Archives: Hàng đợi trong elastix

Xây dựng hệ thống hàng đợi – Queue trong tổng đài Elastix

Xây dựng hệ thống hàng đợi – Queue trong tổng đài Elastix   Queue là gì   Hàng đợi dùng để phân phối cuộc gọi tự động hoặc cung cấp cách xếp hàng các cuộc gọi vào cho tổng đài … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , | 6 Comments