Hàng đợi trong elastix

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: July 15, 2015

Xây dựng hệ thống hàng đợi – Queue trong tổng đài Elastix

Queue trong tong dai Elastix 1

Xây dựng hệ thống hàng đợi – Queue trong tổng đài Elastix

 

Queue là gì

 
Hàng đợi dùng để phân phối cuộc gọi tự động hoặc cung cấp cách xếp hàng các cuộc gọi vào cho tổng đài IP (PBX). Mỗi hàng đợi là một ngăn xếp của các cuộc gọi cần được trả lời. Khi có cuộc gọi đến được điều hướng vào queues, mặc định các cuộc gọi vào trước sẽ được trả lời trước. Queues rất hữu dụng khi số lượng cuộc gọi vào nhiều hơn số người trực điện thoại, khi đó cuộc gọi đến sẽ được nghe nhạc hoặc quãng cáo cho đến khi có điện thoại viên trả lời.

Module queues cho phép bạn tạo hàng đợi và thiết kế để người gọi đến có thể dễ dàng kết nối với tổng đài viên nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Một Queue bao gồm:

 • Callers: Cuộc gọi vào được đặt trong hàng đợi
 • Agents: Các tổng đài viên trả lời điện thoại
 • Ring Strategy: Chiến lược đổ chuông, phân chia cuộc gọi cho tổng đài viên
 • MoH: Nhạc được phát ra cho người gọi đến khi phải chờ cuộc gọi
 • Announcements: Nhạc cho cả người gọi và tổng đài viên

Tạo Queue mới trên tổng đài Elastix

 

Hướng dẫn dưới đây tạo Queue đơn giản với những chức năng tối thiểu, các vấn đề khác sẽ được lần lượt trình bày ở các bài viết sau.

Đăng nhập vào giao diện web. Vào PBX\Queues –> Add Queue

Add Queue

Queue trong tong dai Elastix 1

Queue Number: Sử dụng số này để gọi hoặc chuyển cuộc gọi vào trong hàng đợi
Queue Name: Đặt tên
Static Agents:

 • Khai báo các số máy luôn luôn ở trong hàng đợi. Số máy có thể là các Extensiton hay các số bên ngoài như di động, cố định… Các số này không cần Login và không thể Logout.
 • Có thể thêm các tiền tố S, X, Z, D hoặc A vào trước Agent để quay số tương ứng với các loại SIP, IAX2, XAP, hoặc DAHDI

Dynamic Members: Các Agent khai báo ở đây được phép Login/Logout vào Queues
Restrict Dynamic Agents: Khi thiết lập Yes, chỉ những Agent được liệt kê trong Dynamic Members mới có thể Login được vào Queues

Queue General Options

Queue trong tong dai Elastix 2

Ring Strategy: Chế độ đổ chuông của Agent

 • ringall: Mặc định sẽ đổ chuông tất cả các Agent có độ ưu tiên là 0 cho tới khi có 1 Agent nhấc máy. Hết thời gian Agent Timeout sẽ đổ tiếp vào các Agent có ưu tiên là 1, 2, 3…
 • leastrecent: Đổ chuông đến Agent gần đây nhất
 • fewestcalls: Đổ chuông đến Agent có cuộc gọi ít nhất
 • random: Đổ chuông ngẫu nhiên
 • rrmemory: Đổ chuông xoay vòng, cuộc gọi sau sẽ bắt đầu từ Agent tiếp theo
 • rrordered: Same as rrmemory, except the queue member order from config file is preserved.
 • linear: Đổ chuông xoay vòng theo thứ tự sắp sẵn
 • wrandom: Đổ chuông ngẫu nhiên theo thứ tự ưu tiên

Call Recording: Lựa chọn ghi âm và loại file

 • wav49: Dung lượng nhỏ,chất lượng tốt, file có định dạng là .wav
 • wav: Chất lượng tốt, không nén nên dung lượng file lớn, file có định dạng là .wav
 • gsm: Chất lượng tốt, dung lượng nhỏ, file có định dạng là .gsm. Nên lưu ý vì nhiều thiết bị không hỗ trợ đọc định dạng này
 • No: Không ghi âm

Timing and Agent Options

 
Queue trong tong dai Elastix 3

Max Wait Time: Định nghĩa thời gian mà caller chờ trong hàng đợi
Agent Timeout: Định nghĩa thời gian đổ chuông ở một Agent trong hàng đợi

Sau khi cấu hình xong, nhấn vào Submit Changes để tạo Queue mới. Muốn sửa lại thì nhấn vào Queue đã tạo.

Content Protection by DMCA.com