Tag Archives: Hướng dẫn sử dụng VMWARE 11

Hướng dẫn sử dụng VMWARE11

Hướng dẫn sử dụng VMWARE 11 Sau khi cài đặt VMware 11, bạn cần cài hệ điều hành ảo mới có thể sử dụng được. Chạy chương trình lên, vào File –> New Vitual Machine (hoặc nhấn Ctrl + N) … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , | Leave a comment