Tag Archives: kaspersky

Tạo USB Kasperky Rescue Disk diệt Virus

Tạo USB khởi động chứa Kasperky Rescue Disk để diệt Virus Download Kasperky Rescue Disk (284Mb) Download Kaspersky Rescue2Usb (Pass giải nén: blogtinhoc.edu.vn) Tiếp theo, rất đơn giản, chạy rescue2usb.exe, browse đến file ISO Kasperky Rescue Disk, chọn USB và … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment