Kiểm tra độ chai pin trên laptop

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: May 7, 2016

Kiểm tra độ chai pin trên laptop

Kiểm tra độ chai pin trên laptop

Bạn muốn kiểm tra việc hao Pin trên laptop của mình mà không cần dùng phần mềm? Rất đơn giản, bạn thực hiện như sau:

Mở Command Prompt (Admin), sau đó gõ lệnh

powercfg –energy

Chờ khoảng 1 phút để chương trình tính toán.

Kết quả được lưu tại C:\Windows\system32\energy-report.html

Kiem tra do chai pin tren Laptop powercfg energy

Mở file này ra, tìm đến phần Battery:Battery Information

Kiem tra do chai pin tren Laptop BatteryLưu ý đến 2 thông số:

Design Capacity: Dung lượng theo thiết kế
Last Full Cherge: Dung lượng hiện tại

Như vậy độ chai pin sẽ là:

Design Capacity – Last Full Cherge

Content Protection by DMCA.com