kis

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: June 24, 2015

Tạo USB Kasperky Rescue Disk diệt Virus

Tạo USB khởi động chứa Kasperky Rescue Disk để diệt Virus

Download Kasperky Rescue Disk (284Mb)
Download Kaspersky Rescue2Usb (Pass giải nén: blogtinhoc.edu.vn)
Tiếp theo, rất đơn giản, chạy rescue2usb.exe, browse đến file ISO Kasperky Rescue Disk, chọn USB và sau đó Start

Quá trình hoàn thành nghĩa là bạn đã có 1 chiếc USB khởi động được, chứa chương trình diệt virus Kasperky và tiện ích đi kèm như Konqueror để duyệt web, Kaspersky Registry Editor để chỉnh sửa Registry hay quản lý File với Dolphin.

Khởi động lại với tùy chọn boot từ USB –> chọn ngôn ngữ English –> nhấn 1 để đồng ý –> chọn chế độ Graphic Mode

Một vài hình ảnh của chương trình

Tao USB Kasperky Rescue Disk diet Virus

Tao USB Kasperky Rescue Disk diet Virus - Registry

Tao USB Kasperky Rescue Disk diet Virus - File Manager

Tao USB Kasperky Rescue Disk diet Virus - Konqueror

Content Protection by DMCA.com