Tag Archives: Net framework 4.0 XP

Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP

Cài Dotnet 4.0 cho Windows XP Vì những lý do khác nhau nên WinXP vẫn còn xuất hiện ở đâu đó trong các doanh nghiệp hoặc cá nhân mặc dù Microsoft đã ngừng hỗ trợ. Nhưng rắc rối sẽ gặp … Continue reading

Posted in Internet - Office, Phần cứng | Tagged , , | Leave a comment