Tag Archives: phần mềm diệt virus tốt nhất

Tạo USB Kasperky Rescue Disk diệt Virus

Tạo USB khởi động chứa Kasperky Rescue Disk để diệt Virus Download Kasperky Rescue Disk (284Mb) Download Kaspersky Rescue2Usb (Pass giải nén: blogtinhoc.edu.vn) Tiếp theo, rất đơn giản, chạy rescue2usb.exe, browse đến file ISO Kasperky Rescue Disk, chọn USB và … Continue reading

Posted in Phần cứng | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment