Tag Archives: Publish a RemoteApp Server 2012

Publish a RemoteApp Program

Publish a RemoteApp Program (RDS Publishing) Xem thêm bài giới thiệu về Terminal Service RemoteApp và ưu điểm của nó. 1. Cài đặt Publish a RemoteApp Program Mở Server Manager –> Add roles and features Before You Begin: Next Installation … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services, Windows Server 2012 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Terminal Service RemoteApp

Terminal Service RemoteApp Terminal Service RemoteApp là gì? Nhiều nhà cung cấp phần mềm đã thử nghiệm cung cấp các dịch vụ hosting. Ý tưởng cơ bản nằm sau kiến trúc các dịch vụ này là một tổ chức không … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services | Tagged , , , , , | Leave a comment