Tag Archives: Reset tai khoan admin elastix

Reset tài khoản admin elastix

Reset tài khoản admin elastix Nếu bạn lỡ quên mật khẩu truy cập vào tài khoản Admin trong Elastix mà không còn tài khoản nào khác thuộc nhóm thì cũng không cần lo lắng. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp … Continue reading

Posted in Tổng đài điện thoại IP PBX | Tagged , , , , , , | Leave a comment