Softphone Zoiper

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: July 3, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 4

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone ZoiperĐầu tiên là download và cài đặt Zoiper

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ bằng cách vào Create a new account

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 1

Chọn giao thức là SIP

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 2

Và điền thông tin User3 đã đăng ký trên tổng đài. User3 có số máy lẻ là 1002 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 3

Khi đã đăng ký thành công ta sẽ thấy trạng thái Registered

Dang ky so may le tren Softphone Zoiper 4

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone Zoiper

Content Protection by DMCA.com