Tag Archives: Terminal Service RemoteApp

Terminal Service RemoteApp

Terminal Service RemoteApp Terminal Service RemoteApp là gì? Nhiều nhà cung cấp phần mềm đã thử nghiệm cung cấp các dịch vụ hosting. Ý tưởng cơ bản nằm sau kiến trúc các dịch vụ này là một tổ chức không … Continue reading

Posted in Remote Desktop Services | Tagged , , , , , | Leave a comment