Windows Server 2012

now browsing by category

Windows Server 2012

 
Posted by: | Posted on: August 19, 2016

Publish a RemoteApp Program

Publish a RemoteApp Desktop Connection

Publish a RemoteApp Program
(RDS Publishing)

Xem thêm bài giới thiệu về Terminal Service RemoteApp và ưu điểm của nó.

1. Cài đặt Publish a RemoteApp Program

Mở Server Manager –> Add roles and features

Publish a RemoteApp Program Type

  • Deployment Type: Quick Start

Publish a RemoteApp Quick Start

  • Deployment Scenario: Session-based desktop deployment

Publish a RemoteApp Program Scenario

  • Server Selection: Để mặc định –> Next

Publish a RemoteApp Program Server

  • Đến bước xác nhận, click vào Restart the destination server automatically if required rồi nhấn Deploit, chương trình sẽ tự động cài đặt và khởi động lại cho đến lúc hoàn thành.

2. Cấu hình Publish a RemoteApp Program

Sau khi cài xong, mở Server Manager\Remote Desktop Services\Collections –> QuickSession Collection

Publish a RemoteApp QuickSession

Tiến hành tạo RemoteApp

Trong khung REMOTEAPP PROGRAMS, chọn Task –> Publish RemoteApp Programs

Publish a RemoteApp Program

Select RemoteApp programs: Chọn ứng dụng bạn muốn chia sẽ, ở đây ví dụ mình chọn Foxit Reader

Publish a RemoteApp Program Select

Confirmation lại rồi nhấn vào Publish

Publish a RemoteApp Program Confirmation

Nhấn Close để hoàn tất. Bạn có thể Edit Properties để chỉnh 1 số tùy chọn như có hiển thị Icon trên Rdweb không, cấp quyền cho các User, Group truy cập vào…

3. Dùng trên máy client

Trên máy Client, mở Web Browse, truy cập vào đường dẫn: https://yourip/rdweb

Giao diện đăng nhập hiện ra. Gõ thông tin tài khoản –> Sign in

Publish a RemoteApp Program Work Resources

Publish a RemoteApp Desktop Connection

Nhấn vào Foxit Reader để tải file .rdp về máy

Chạy file này, đăng nhập (remember để lần sau không cần đăng nhập nữa) thì bạn có thể sử dụng Foxit Reader như đang cài ở trên máy rồi.

Xem video Publish a RemoteApp Program

 


Xem thêm:

Mở nhiều phiên Remote Desktop trên Windows 7

 

 

 

Content Protection by DMCA.com