xlite

now browsing by tag

 
 
Posted by: | Posted on: July 2, 2015

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 3

Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite

Đầu tiên là download và cài đặt X-Lite

Sau khi cài đặt xong, cấu hình số máy lẻ trong Account Settings…

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 1

Và điền thông tin User2 đã đăng ký trên tổng đài. User2 có số máy lẻ là 1001 đã được tạo ra trước đó (Xem tạo số máy lẻ)

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 2

Khi đã đăng ký thành công.

Dang ky so may le tren Softphone X-lite 3

Xem Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình Softphone X-Lite

Content Protection by DMCA.com