Tăng thời gian dùng thử Windows

Posted by: | Posted on: May 4, 2020

Tăng thời gian dùng thử Windows

Nếu bạn chưa mua được license, các cách active trên mạng có rủi ro dính trojan, virus. Việc tăng thời gian dùng thử windows lên 360 ngày cũng là rất tuyệt vời phải không?

Phần hướng dẫn này trên windows7, bạn nghĩ windows 10 có tác dụng không ^^

1. Gia hạn dùng thử 30 ngày cho windows

Mặc định windows có giới hạn dùng thử là 30 ngày. Microsoft cho người dùng gia tăng thêm ba lần 30 ngày dùng thử nữa tương ứng với 90 ngày. Nó được đặc trưng bởi số lần rearm. Vậy 3 lần rearm + 30 ngày hiện có = 120 ngày.

Kiểm tra số lần rearm còn lại: Vào Run gõ: slmgr.vbs -dlv

Sau khi hết 30 ngày, thực hiện rearm như sau để được reset lại 30 days trial:

  • Mở cmd
  • Gõ: slmgr -rearm. Hoặc có thể tạo file rearm0.cmd với nội dung sau

@echo off
slmgr.vbs -rearm

  • Sau khi rearm xong khởi động lại máy để hoàn tất.
Tang-thoi-gian-dung-thu-Windows

2. Gia hạn dùng thử 360 ngày cho windows

Sau khi hết 3 lần rearm đó bạn còn có thể tăng thêm 8 rearm = 240 ngày nữa (tổng là 120+240=360 ngày). Bạn làm như sau:

  • Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform
    • SkipRearm: giá trị nó là 1: Còn rearm
    • SkipRearm: giá trị sẽ set về 0: Không được rearm nữa

–> Đổi nó thành 1 và restart lại máy là được được rearm tiếp (được 8 lần).

3. Gia hạn dùng thử mãi mãi cho windows

Và có thể forever luôn.

  • Tạo file rearm99.reg có nội dung

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform]
“SkipRearm”=dword:00000099
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform]
“SkipRearm”=dword:00000099

Tạo file rearm.cmd  có nội dung:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform]
“SkipRearm”=dword:00000099
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform]
“SkipRearm”=dword:00000099
@pause
slmgr.vbs /rilc
@pause
slmgr.vbs /rearm

Bây giờ chỉ cần chạy 2 file rearm99.regrearm.cmd để rearm windows.

Xem thêm video hướng dẫn Tăng thời gian dùng thử Windows:

Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

Leave a Reply