Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 2)

Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 2)

3. Quản trị email

3.1. Tạo mailbox

Bây giờ bạn có thể tạo tới 1000 account, mỗi account 10 GB dung lượng. Nếu 1000 là chưa đủ, bạn có thể yêu cầu Yandex cấp thêm. Và tất nhiên, số email plus này vẫn free!

Login bằng Yandex account => My Domains => Add mailbox để tạo thêm account email domain của bạn.

Tao email domain mien phi voi Yandex New mailbox

Tao email domain mien phi voi Yandex hesap

Sau này bạn có thể thay đổi password, khóa, xóa… các mailbox này bằng cách vào options của mail đó.

Tao email domain mien phi voi Yandex option

3.2. Tạo nhóm email

Bạn tạo nhóm email và add các thành viên vào đó, khi gửi vào nhóm này các thành viên đều nhận được mail.
Bạn vào Create mailling list để thực hiện điều này

Tao email domain mien phi voi Yandex create mailing list

3.3. Cấu hình tính năng Catch-All

Catch All là tính năng sẽ bắt tất cả các email gửi đến tên miền của bạn mặc dù email đó chưa được cài đặt (hoặc không tồn tại).

Ví dụ, nếu mình cài email nhận catch-all là admin@blogtinhoc.edu.vn và nếu có 1 email gửi tới adc@blogtinhoc.edu.vn nhưng adc@blogtinhoc.edu.vn mình chưa tạo thì nội dung email này sẽ được chuyển tới admin@blogtinhoc.edu.vn. Điều này hữu ích khi người khác gõ nhầm địa chỉ email của bạn, nhưng nội dung sẽ vấn được chuyển vào hòm thư của bạn.

Cách config như hình sau:

Tao email domain mien phi voi Yandex catch all

3.4. Tạo link đăng nhập email dạng mail.blogtinhoc.edu.vn

Tạo một giá trị CNAME như sau:

Subdomain name: mail
Record type: CNAME
Data: domain.mail.yandex.net.

Sau khi tạo xong, đường dẫn đăng nhập email sẽ là: mail.blogtinhoc.edu.vn

Tao email domain mien phi voi Yandex mail.blogtinhoc.edu.vn

3.5. Đăng nhập email trên điện thoại Android

Trên andoid bạn cài đặt phần mềm Yandex Mail.

Xem thêm: Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 3)

Bài viết cùng chủ đề

  1. Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 1)
  2. Tạo email domain miễn phí với Yandex (phần 2)
Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

This entry was posted in Email Services, Internet - Office and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *