Tạo số máy lẻ trên Elastix và thực hiện cuộc gọi nội bộ

Posted by: | Posted on: July 1, 2015
Tao so may le tren Elastix va thuc hien cuoc goi noi bo

Tạo số máy lẻ trên PBX Elastix

Cài đặt tổng đài Elastix xong. Chúng ta đăng nhập vào tổng đài trên giao diện web.

Khi đăng nhập vào giao diện web, cửa sổ đầu tiên bạn nhìn thấy chính là Dashboard, nơi chưa một vài thông tin tổng quan của Server: CPU, Ram, Ổ cứng…

Để tạo số máy lẻ, bạn chuyển qua menu PBX, trong tab PBX Configuration –> Extension

Tao so may le tren Elastix va thuc hien cuoc goi noi bo Các thông số cơ bản trong một Extension

 • User Extension: Đây chính là số máy lẻ, số điện thoại dùng để gọi nội bộ. Ví dụ: 1000
 • Display Name : Tên hiển thị
 • Secret: Mật khẩu để đăng nhập số máy lẻ
 • Callgroup/pickupgroup: Điền 1 số bất kỳ, các số máy lẻ có cùng số này có thể nghe máy hộ nhau.
 • Record Incoming/Record Outgoing: Thiết lập có ghi âm hay không đối với số máy lẻ này.
 • Deny/permit: Các thiết lập bảo mật, cho phép hoặc không cho phép đăng nhập từ IP nào.

Tạm thời vậy đã, chúng ta chuyển qua phần sau để thực hiện cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi nội bộ

Khi có số máy lẻ rồi, chúng ta sẽ đăng nhập vào điện thoại IP (Yealink, Granstream) để thực hiện cuộc gọi, hoặc sử dụng Softphone (eyebeam, Zoiper, X-Lite) trên máy tính.

Các thao tác về tạo số máy lẻ, thực hiện cuộc gọi nội bộ trên Softphone, mời các bạn xem trong Video dưới đây

Bài viết cùng chủ đề

 1. Đổi nhạc chuông cho điện thoại IP GrandStream
 2. Chuyển điện thoại IP sang chế độ đăng nhập (Public Mode)
 3. Đăng ký số máy lẻ trên điện thoại IP GrandStream
 4. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone eyebeam
 5. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone Zoiper
 6. Đăng ký số máy lẻ trên Softphone X-Lite
 7. Xây dựng hệ thống hàng đợi - Queue trong tổng đài Elastix
 8. Tạo số máy lẻ trên Elastix và thực hiện cuộc gọi nội bộ
 9. Hướng dẫn cài đặt tổng đài Elastix
 10. Cài đặt tổng đài Asterisk
 11. Tổng đài Asterisk
 12. Reset tài khoản admin elastix
Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

Leave a Reply