There was a problem sending the command to the program

There was a problem sending the command to the program

There was a problem sending the command to the program

Khi bạn mở excel lên nhưng nhận được thông báo “There was a problem sending the command to the program” (hoặc có khác 1 chút, tùy vào phiên bản windows đang sử dụng), như vậy chương trình đã bị lỗi khi gửi lệnh vào.

Xử lý bằng cách tắt thiết lập Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE) và bạn có thể làm việc này tự động bằng file sau:

Lưu ý là dùng được cho Excel 2003 đến Excel 2016

Đối với Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows server 2012

MicrosoftFixit20074

Đối với Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

MicrosoftFixit50392

xem thêm:
Tải và cài đặt Office 2016
Đặt mật khẩu cho file word 2016

Bài viết cùng chủ đề

  1. Tải và cài đặt Office 2016 Preview
  2. Đặt mật khẩu cho file word 2016
  3. Xóa gạch chân màu đỏ trong word
  4. There was a problem sending the command to the program
Content Protection by DMCA.com

Comments

comments

This entry was posted in Internet - Office, Phần cứng and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *